AGENCJA CELNA

Zajmujemy się kompleksową obsługą celną przesyłek kontenerowych - morskich i lotniczych z USA oraz Kanady w zakresie:

 • przygotowywania niezbędnych dokumentów do odpraw celnych,
 • dokonywania zgłoszeń celnych w imieniu podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
 • reprezentacji przed organami celnymi,
 • uiszczania należności celnych przywozowych oraz innych opłat,
 • doradztwa celnego.

Dokonujemy

 • odpraw celnych w imporcie
 • odpraw celnych tranzytowych w systemie NCTS 2

Pomagamy

 • w rozwiązywaniu problemów z zakresu przepisów celnych i podatkowych

Posiadamy

 • zaplecze magazynowo-spedycyjne dla obsługi przyjmowanych ładunków
 • magazyn czasowego składowania
 • niezbędne środki umożliwiające załadunek i rozładunek towarów
 • własne środki transportu
 • pozwolenie AEO (Authorised Economic Operator - Upoważniony Przedsiębiorca)

Naszym celem jest zadowolenie Klientów. Dbamy o wysoką jakość usług i zatrudniamy wyspecjalizowanych pracowników - agentów celnych.

 

Cennik Obsługa Celna

WAŻNY OD DNIA 01.08.2022 r.

ODPRAWY CELNE CENA NETTO/BEZ PODATKU VAT

Przygotowanie i zgłoszenie dokumentu SAD osoba fizyczna

Pozycja SAD-BIS

145,00 PLN – 300,00 PLN

20,00 PLN - 30,00 PLN

Przygotowanie i zgłoszenie dokumentu SAD mienie przesiedlenia
(bez pojazdów)

(z pojazdem)

Pozycja SAD-BIS

 
400,00 PLN

600,00 PLN

100,00 PLN

Przygotowanie i zgłoszenie dokumentu SAD pojazdy mechaniczne (samochód, motocykl, quad, itp.)

Pozycja SAD-BIS za kolejny pojazd (np. odprawa celna 2 motocykli - 320,00 PLN + 120,00 PLN)

 
370,00 PLN

150,00 PLN

Przygotowanie i zgłoszenie dokumentu SAD - przesyłki handlowe standardowe

Pozycja SAD-BIS

280,00 PLN - 350,00 PLN

20,00 PLN

Przygotowanie i zgłoszenie dokumentu SAD - przesyłki handlowe niestandardowe (np. "towary powracające", odprawy w procedurze uproszczonej z odroczeniem VAT)

Pozycja SAD-BIS

400,00 PLN - 600,00 PLN

20,00 PLN

Przygotowanie i zgłoszenie dokumentu MRN w tranzycie

przesyłki zwykłe

pojazdy mechaniczne (samochód, motocykl, quad, itp.)

250,00 PLN

350,00 PLN

Rejestracja na portalu celnym PUESC 100,00 PLN
Udzielenie zabezpieczenia celnego KAREX w procedurze tranzytu 1,5% wartości celnej
Cesja 100,00 PLN

Odwołania, sprostowania, wnioski do organów celnych (poza odprawą celną) - korygowanie zgłoszeń celnych wynikłe na skutek przekazania przez klienta niekompletnych lub błędnych danych, albo nieprawidłowych dokumentów

300,00 PLN

Zwolnienie przesyłki z magazynu czasowego składowania/

Zgłoszenie zbiorcze

100,00 PLN/SZT.

Dodatkowo do ceny należy doliczyć:
Opłatę skarbową (17,00 PLN) od udzielonego pełnomocnictwa do odprawy celnej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. Opłata skarbowa to opłata od nas niezależna (opłata za czynności administracji publicznej), jednak obligatoryjna, wpłacana przez nas na konto Urzędu Miasta Częstochowa, ponieważ decyduje o tym właściwość miejscowa organu, który dokonał czynności urzędowej (w tym wypadku Urząd Celny w Częstochowie).

POZA CENNIKIEM NIE MA ŻADNYCH UKRYTYCH OPŁAT HANDLINGOWYCH, SPEDYCYJNYCH, MANIPULACYJNYCH ITP.  SKŁADOWANIE W MAGAZYNIE CZASOWEGO SKŁADOWANIA W OKRESIE DO 20. DNI OD DATY ZŁOŻENIA TOWARU W MAGAZYNIE JEST BEZPŁATNE. NIE POBIERAMY RÓWNIEŻ OPŁAT ZA PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE TOWARÓW Z MAGAZYNU CZASOWEGO SKŁADOWANIA. NIE POBIERAMY OPŁAT ZA REWIZJĘ CELNĄ. W CENIE ODPRAWY CELNEJ W IMPORCIE ZAPEWNIAMY ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI CELNO-PODATKOWYCH, CO GWARANTUJE SZYBKIE ZWOLNIENIE TOWARÓW PRZEZ URZĄD CELNY! W CENIE ODPRAW RÓWNIEŻ BEZPŁATNE KONSULTACJE I PORADY Z ZAKRESU PRAWA CELNEGO!

SKŁADOWANIE W MAGAZYNIE CZASOWEGO SKŁADOWANIA W OKRESIE POWYŻEJ 20. DNI OD DATY ZŁOŻENIA TOWARU W MAGAZYNIE CENA NETTO/BEZ PODATKU VAT
SAMOCHODY, PRZYCZEPY, JACHTY 50,00 PLN/SZT./24h
MOTOCYKLE, QUADY, SKUTERY WODNE, SKUTERY ŚNIEŻNE 30,00 PLN/SZT./24h
POZOSTAŁE PRZESYŁKI O WADZE POWYŻEJ 90 LBS (40,8 KG) 0,20 PLN/KG/24h
ROZŁADUNEK Z KONTENERA I ZAŁADUNEK NA ŚRODKI TRANSPORTU KLIENTA CENA NETTO/BEZ PODATKU VAT
PRZESYŁKI SPALETOWANE 30,00 PLN/SZT.
PRZESYŁKI NIESPALETOWANE 0,10 PLN/KG
FORTEPIANY 25,00 PLN/SZT.
SKRZYNIE I SKRZYNIOPALETY 30,00 PLN/SZT.

                                      ROZŁADUNEK Z KONTENERA                                                               CENA NETTO/BEZ PODATKU VAT

SAMOCHÓD 
MOTOCYKL, QUAD 
URUCHOMIENIE SAMOCHODU Z KABLA 
NAŁADOWANIE AKUMULATORA 

200,00 PLN/SZT.
100,00 PLN/SZT.
30,00 PLN/SZT.
100,00 PLN/SZT.

Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy oznacza dodatkowe korzyści i przywileje dla nas i dla naszych Klientów. Posiadając pozwolenie AEO korzystamy z następujących ułatwień:

 • podlegamy mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
 • w przypadku wytypowania nas do kontroli będzie ona przeprowadzana w sposób priorytetowy,
 • mamy możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny,
 • posiadamy szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych określonych przepisami prawa,
 • nasze wnioski składane do organów celnych obsługiwane są priorytetowo.

Wykorzystując możliwości, jakie daje nam posiadanie AEO, staramy się o uproszczenia wynikające z prawa celnego, ponieważ chcemy zapewnić naszym Klientom prowadzącym działalność gospodarczą najlepsze rozwiązania w realizacji odpraw przy zastosowaniu procedury uproszczonej.

Korzyści wynikające ze stosowania procedur uproszczonych

 • oszczędność czasu
 • zapewnienie szybkiego dostępu do towaru importowanego
 • zwolnienie towarów przed uiszczeniem należności celnych
 • możliwość racjonalnego planowania dostaw i szybszej realizacji zamówień Klientów
 • możliwość dokładnego przygotowania dokumentów
 • komunikacja elektroniczna z urzędem celnym z zastosowaniem systemów: NCTS 2 (tranzyt), AIS (import)
 • korzystanie z tak zwanych czasomierzy (jeżeli po uzgodnionym z organem celnym czasie nie nastąpi reakcja funkcjonariusza celnego, kontynuowany jest proces operacji celnej - procesy automatyczne)

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZGŁOSZENIA CELNEGO – pliki do pobrania:

1. UPOWAŻNIENIE - FIRMY + KARTA DANYCH FIRMY (PLIK PDF) 

INFORMACJE I INSTRUKCJE:

Prosimy kompletnie wypełnione upoważnienie (wraz z kartą danych firmy), podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji, przesłać wraz z kopiami dokumentów firmy (REGON, NIP, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z KRS) na nasz adres e-mail: karex.ac@gmail.com, lub pocztą na adres: Karex Spółka Jawna Andrzej Olszewski i Wspólnicy, Dział Agencja Celna, ul. Bór 146/148, 42- 202 Częstochowa. Upoważnienia stałe i terminowe prosimy zawsze przesyłać pocztą w dwóch egzemplarzach(w orginałach).

W celu uniknięcia problemów przy odprawach celnych, prosimy aby faktury przedstawiane do odprawy celnej zawierały wymagane przepisami prawa dane nadawcy, dane odbiorcy, ilość i wartość towaru, kraj pochodzenia (w postaci zapisu COUNTRY OF ORIGIN - ..............., np. dla towaru pochodzenia chińskiego COUNTRY OF ORIGIN - CHINA), walutę oraz warunki dostawy wg INCOTERMS 2010.

UWAGA:

W celu dokonania odprawy celnej obligatoryjne jest uzyskanie numeru ewidencji EORI zatwierdzonego przez organy celne (więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów) www.puesc.gov.pl/eori

Jeśli wystawicie nam Państwo upoważnienie stałe lub terminowe, konieczna jest rejestracja pełnomocnictwa na platformie celnej PUESC poprzez usługę e-klient. Rejestrujemy pełnomocnictwa i uzyskujemy nr EORI dla klientów. Koszt usługi wg cennika.

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą i prosimy o kontakt z nami: e-mail: agencjacelna@karex.info.pl tel./fax: +48 34 365-90-51

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZGŁOSZENIA CELNEGO – pliki do pobrania:

1. UPOWAŻNIENIE - OSOBY FIZYCZNE (PLIK PDF )
2. OŚWIADCZENIE DO DEKLARACJI CELNEJ ( PLIK PDF)

INFORMACJE I INSTRUKCJE:

Drogi Kliencie,

Jeśli zlecasz nam swoją odprawę celną, prosimy kompletnie i czytelnie wypełnione formularze przesłać na nasz adres e-mail: karex.ac@gmail.com, lub pocztą na adres: Karex Spółka Jawna Andrzej Olszewski i Wspólnicy, Dział Agencja Celna, ul. Bór 146/148, 42-202 Częstochowa. Upoważnienia stałe i terminowe prosimy zawsze przesyłać pocztą.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularzy, oraz zaznaczenie, czy jest to prezent czy zakup. W przypadku zakupu prosimy o załączenie kopii rachunku/paragonu/wydruku z aukcji internetowej/ umowy kupna-sprzedaży/płatności PAY-PAL itp.

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą i prosimy o kontakt z nami:
e-mail: agencjacelna@karex.info.pl
tel./fax: +48 34 365-90-51

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZGŁOSZENIA CELNEGO – pliki do pobrania:

1. UPOWAŻNIENIE - OSOBY FIZYCZNE (PLIK PDF)

2. LISTA MIENIA PRZESIEDLENIA (PLIK PDF)

3. WNIOSEK O NADANIE TOWAROM PRZEZNACZENIA CELNEGO I ZWOLNIENIE Z NALEŻNOŚCI (PLIK PDF)

4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I INSTRUKCJE (PLIK PDF)

INFORMACJE I INSTRUKCJE:

Drogi Kliencie,
Jeśli zlecasz nam swoją odprawę celną, dokumenty, jakie będą potrzebne w celu jej dokonania to:

1) Dokumenty potwierdzające stałe miejsce zamieszkania poza obszarem celnym Wspólnoty nieprzerwanie przez okres co najmniej 12. miesięcy przed datą zakończenia pobytu, np. rozliczenia podatkowe, płatności za media, wyciągi z kart kredytowych, umowy najmu mieszkania, umowy o pracę, bilety powrotne do Polski, dokumenty amerykańskie: paszport USA, wiza, zielona karta, prawo jazdy i inne.

Przykład: Jeżeli okres pobytu w USA skończył się np. w grudniu 2013 roku, to należy przedstawić dokumenty za okres 12. miesięcy, tj. od grudnia 2012 do grudnia 2013.

2) Dokumenty potwierdzające osiedlenie się na obszarze celnym Wspólnoty: aktualne zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu miasta lub gminy

3) Wypełniona lista mienia przesiedlenia w ujęciu ilościowym i wartościowym /do pobrania powyżej/ (na liście nie wolno umieszczać alkoholu, papierosów, środków spożywczych, kosmetyków, olejów i części samochodowych, a także innych rzeczy, które nie są przedmiotami trwałego użytku)

4) Wypełniony formularz upoważnienia /do pobrania powyżej/

5) Wypełniony wniosek o zwolnienie z należności /do pobrania powyżej/

Dokumenty wyszczególnione powyżej prosimy przesłać na nasz adres: Karex Spółka Jawna Andrzej Olszewski i Wspólnicy Dział Agencja Celna, ul. Bór 146/148, 42-202 Częstochowa.

Po dokonaniu odprawy celnej przesyłka zostanie dostarczona pod wskazany przez nadawcę adres.

Klient zobowiązany jest do uregulowania kosztów odprawy celnej przesyłki (wg cennika), doliczając opłatę skarbową za pełnomocnictwo.

UWAGA:

Wszystkie rzeczy stanowiące mienie przesiedlenia muszą być używane przez osobę przesiedlającą się przez co najmniej 6 miesięcy przed zakończeniem pobytu w USA. Zwolnienie z należności celnych przywozowych przysługuje w ciągu 12. miesięcy od daty ustalenia przez osobę zainteresowaną miejsca zamieszkania na terenie kraju.
Osoba przesiedlająca się może przesyłać swoje rzeczy partiami w okresie do 12. miesięcy od daty ustalenia miejsca zamieszkania w kraju.

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą i prosimy o kontakt z nami:
e-mail: agencjacelna@karex.info.pl
tel./fax: +48 34 365-90-51

Na życzenie klienta dokonujemy odpraw celnych tranzytowych (T1) w systemie NCTS.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZGŁOSZENIA CELNEGO W TRANZYCIE – pliki do pobrania:

UPOWAŻNIENIE - OSOBY FIZYCZNE /PLIK PDF/
WNIOSEK O TRANZYT /PLIK PDF/

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą i prosimy o kontakt z nami:
e-mail: agencjacelna@karex.info.pl
tel./fax: +48 34 365-90-51

1. Udzielanie informacji celnej lub podatkowej

Telefon:
22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
+48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Od Poniedziałku do Piątku 
w godzinach od 7:00 do 18:00

www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/udzielanie-informacji

2. ISZTAR

taryfa celna w wersji elektronicznej

3. Baza WIT

System Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej, czyli decyzji rozstrzygających o klasyfikacji taryfowej towarów

4. Incoterms (Międzynarodowe Reguły Handlu)

Reguły INCOTERMS ustalają podział kosztów, ryzyka oraz obowiązków pomiędzy sprzedającym i kupującym, a związanych z dostawą towaru w handlu międzynarodowym.

Kod Incoterms Incoterms — ICC/ECE Miejsce do wyszczególnienia
Kod mający zazwyczaj zastosowanie do transportu drogowego i kolejowego
DAF (Incoterms 2000) dostarczone do granicy oznaczone miejsce
Kody mające zastosowanie do wszystkich rodzajów transportu
EXW (Incoterms 2010) z zakładu oznaczone miejsce
FCA (Incoterms 2010) dostarczony do przewoźnika oznaczone miejsce
CPT (Incoterms 2010) przewóz opłacony do oznaczone miejsce przeznaczenia
CIP (Incoterms 2010) Przewóz i ubezpieczenie opłacone do oznaczone miejsce przeznaczenia
DAT (Incoterms 2010) dostarczony do terminalu oznaczony terminal w porcie lub miejscu przeznaczenia
DAP (Incoterms 2010) dostarczony do miejsca oznaczone miejsce przeznaczenia
DDP (Incoterms 2010) dostarczony, cło opłacone oznaczone miejsce przeznaczenia
DDU (Incoterms 2000) dostarczony, cło nieopłacone oznaczone miejsce przeznaczenia
Kody mające zazwyczaj zastosowanie do transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
FAS (Incoterms 2010) dostarczony wzdłuż burty statku oznaczony port załadunku
FOB (Incoterms 2010) dostarczony na statek oznaczony port załadunku
CFR (Incoterms 2010) koszt i fracht oznaczony port przeznaczenia
CIF (Incoterms 2010) koszt, ubezpieczenie i fracht oznaczony port przeznaczenia
DES (Incoterms 2000) dostarczony na statek oznaczony port przeznaczenia
DEQ (Incoterms 2000) dostarczony na nadbrzeże oznaczony port przeznaczenia

INCOTERMS 2010

REGUŁY DLA WSZYSTKICH GAŁĘZI TRANSPORTU

EXW (Ex Works) – z zakładu (wpisać oznaczone miejsce dostawy)
Obowiązkiem sprzedającego jest pozostawienie towaru do dyspozycji kupującego w punkcie wydania (np. magazyn, zakład sprzedającego). Od tego miejsca kupujący ponosi ryzyko oraz wszystkie koszty i obowiązki, łącznie z załadunkiem towaru na środek transportu oraz dokonaniem formalności celnych w eksporcie.

FCA (Free Carrier) – dostarczony do przewoźnika (wpisać oznaczone miejsce dostawy)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi (lub innej osobie, np. spedytorowi) wyznaczonemu przez kupującego w zakładzie sprzedającego (wówczas ma obowiązek załadować towar na środek transportu) lub w innym wyznaczonym miejscu (wówczas ma obowiązek dostarczyć towar gotowy do wyładunku na środku transportu), a także dokonanie formalności celnych w eksporcie. Obowiązkiem kupującego jest przejęcie ryzyka oraz zawarcie umowy przewozu do wyznaczonego miejsca dostawy, a także poinformowanie sprzedającego o nazwie przewoźnika, terminie załadunku oraz rodzaju środka transportu.

CPT (Carriage Paid to) – przewóz opłacony do (wpisać oznaczone miejsce przeznaczenia)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi (od tego miejsca ryzyko ponosi kupujący) oraz zawarcie umowy przewozu do określonego miejsca przeznaczenia oraz opłacenie jego kosztów. Obowiązkiem kupującego jest poniesienie wszystkich kosztów związanych z towarem podczas jego przewozu do miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem tych, które obciążyły sprzedającego na podstawie umowy o przewóz.

CIP (Carriage and Insurance Paid to) – przewóz i ubezpieczenie opłacone do (wpisać oznaczone miejsce przeznaczenia)
W porównaniu do formuły CPT, zakres obowiązków sprzedającego jest rozszerzony o zawarcie umowy ubezpieczenia i pokrycie jego kosztów, oraz przekazanie kupującemu dowodu ubezpieczenia, aby mógł on dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela – w przypadku uszkodzenia czy utraty towaru. Pozostałe obowiązki stron są takie jak w CPT.

DAT (Delivered at Terminal) – dostarczony do terminalu (wpisać oznaczony terminal w porcie lub miejscu przeznaczenia)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru i pozostawienie go do dyspozycji kupującego, po wyładunku ze środka transportu, w określonym terminalu, w wyznaczonym porcie lub innym wskazanym miejscu przeznaczenia. Od tego miejsca koszty oraz ryzyko ponosi kupujący.

DAP (Delivered at Place) – dostarczony do miejsca (wpisać oznaczone miejsce przeznaczenia)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru gotowego do wyładunku i pozostawienie go do dyspozycji kupującego na środku transportu. Od tego miejsca koszty oraz ryzyko (w tym wyładunku) ponosi kupujący.

DDP (Delivered Duty Paid) – dostarczony, cło opłacone (wpisać oznaczone miejsce przeznaczenia)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia oraz pozostawienie go do dyspozycji kupującego oclonego, na środku transportu, gotowego do wyładunku. Obowiązkiem kupującego jest wyładunek towaru.

REGUŁY DLA TRANSPORTU MORSKIEGO I WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO

FAS (Free Alongside Ship) – dostarczony wzdłuż burty statku (wpisać oznaczony port załadunku)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru wzdłuż burty statku w porcie załadunku. Od tego miejsca ryzyko i koszty ponosi kupujący. Kupujący ma obowiązek zawrzeć umowę przewozu i poinformować sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i terminie dostawy do portu.

FOB (Free on Board) – dostarczony na statek (wpisać oznaczony port załadunku)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru na statek w porcie załadunku. Od tego miejsca ryzyko i koszty ponosi kupujący. Kupujący ma obowiązek zawrzeć umowę przewozu i poinformować sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i terminie dostawy do portu.

CFR (Cost and Freight) – koszt i fracht (wpisać oznaczony port przeznaczenia)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru na statek w porcie załadunku. Od tego miejsca ryzyko przechodzi na kupującego, jednakże nadal to sprzedający ma obowiązek zawrzeć umowę przewozu morskiego oraz ponieść koszty dostarczenia towaru do portu przeznaczenia.

CIF (Cost, Insurance and Freight) - koszt, ubezpieczenie i fracht (wpisać oznaczony port przeznaczenia)
W porównaniu do formuły CFR, zakres obowiązków sprzedającego jest rozszerzony jedynie o zawarcie umowy ubezpieczenia i pokrycie jego kosztów oraz przekazanie kupującemu dowodu ubezpieczenia, aby mógł on - w przypadku uszkodzenia czy utraty towaru - dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela. Pozostałe obowiązki stron takie jak w CFR.

KAREX PACZKA SP. Z O.O.


DZIAŁ AGENCJA CELNA
ul. Młodości 67, 42-202 Częstochowa
e-mail: agencjacelna@karex.info.pl 
tel./fax: +48 34 365-90-51
Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 16:00.